Klinik Psikolog Özgür Onur ELKİN

KLİNİK PSİKOLOG
ONUR ELKİN
2016 yılında Psikoloji Bölümünü tamamlayarak Lisans Diplomasını almıştır. Lisans eğitimi devam ettiği
dönemde Bakırköy RAM’da stajını tamamlamış olup bu dönemden itibaren çeşitli hastanelerde ve
kurucusu olduğu klinikte, psikoloji alanında İdari Koordinatörlük yapmıştır. 2020 yılında Klinik Psikoloji
Tezli Yüksek Lisans Programını “Üniversite Öğrencilerindeki Anksiyete, Stres, Yaşam Doyumu Düzeyleri
Ve İlişkili Değişkenlerin Kız Ve Erkek Öğrenciler Arasında Karşılaştırması” konusunda yazdığı tez ile
tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanını başarı ile kazanmıştır. Ayrıca 2020 yılında 450 saatlik
“Aile Danışmanlığı Eğitimi” alarak bu alanda da yetkinlik kazanmıştır. Uzman Klinik Psikolog Onur
Elkin’in çalışmakta olduğu alanlar; bireysel ergen ve yetişkinlerdir.
Bunun yanı sıra aldığı eğitimler ve süpervizyonlar doğrultusunda; Şema Terapi, Dinamik Psikoterapi,
Destekleyici Dinamik Psikoterapi ve Bütüncül Terapi yöntemlerini kullanarak hizmet vermektedir.
Uzman Klinik Psikolog Onur Elkin, kurumumuzda ve kendi kliniğinde danışan kabul etmektedir.